O desmantelamento do Estado e a Democracia Directa