Socializmus, Ekonomica Kalkulacia a Podnikanie

OBSAH

2. PREDSLOV

KAPITOLA 1

KAPITOLA 2

KAPITOLA 3

KAPITOLA 4

KAPITOLA 5

KAPITOLA 6

KAPITOLA 7

LITERATÚRA